Scroll Top

Scroll bar là gì?

Scroll bar là thanh cuộn hoặc thanh trượt thường được thấy trên các website hoặc giao diện các ứng dụng.

Có 2 loại scrollbar là:

  • Thanh cuộn dọc ( vertical scroll bar)
    Là thanh nằm dọc, thường ở bên phải ngoài cùng của các ứng dụng hoặc trang web, dùng để cuộn nội dung của trang web (ứng dụng) lên hoặc xuống.
  • Thanh trượt ngang (horizontal scroll bar)
    Là thanh nằm ngang, dưới cùng trên các của sổ ứng dụng hoặc trang web, dùng để kéo nội dung của trang web (của sổ ứng dụng) sang trái hoặc phải.
Thanh cuộn dọc và thanh trượt ngang
Recent Posts