Scroll Top

Phân biệt Google Analytics và Google Tag Manager

Google Analytics là gì?

Google Analytics hay còn gọi là GA – là một ứng dụng được cung cấp bởi Google giúp hỗ trợ phân tích lưu lượng truy cập website. Giúp xác định những yếu tố cần thiết về hành vi người dùng cũng như những nội dung nào thực sự thu hút độc giả.

Dashboard của ứng dụng Google Analytics

Mục đích sử dụng GA

Google Analytics giúp bạn đọc được những thống kê từ lượng truy cập như:

  • Ai đang truy cập trang web của bạn.
  • Hành vi của khách truy cập trên website của bạn.
  • Thời gian người đọc ở lại trang web của bạn.
  • Các liên kết đã dẫn người đọc đến với trang web của bạn.

Google Tag Manager là gì?

Google Tag Manager (viết tắt là GTM) cũng là một ứng dụng được Google cung cấp miễn phí, dùng để quản lý các Tag (là các thẻ theo dõi như: Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel…) một cách dễ dàng và chủ động dành cho người làm Marketing mà không cần phụ thuộc vào bộ phận kỹ thuật (IT).

Nói một cách dễ hiểu, GMT là một trình quản lý tập trung các thẻ được gắn vào website hoặc các ứng dụng. GA là một trong số các thẻ đó.

Dashboard của ứng dụng Google Tag Manager

Mục đích sử dụng GTM

Giúp chúng ta tự gắn các đoạn mã theo dõi vào website mà không cần biết code, không cần phải nhờ coder hay web admin. Việc gắn mã chỉ cần làm 1 lần (mã GMT), và các đoạn mã tracking sau này chỉ cần cấu hình thông qua trình quản lý của GMT mà không cần can thiệp vào mã nguồn của website.

Điều này giúp giảm thiểu số lượng các đoạn mã java scrip phải cài trực tiếp trên website, thay vào đó bạn chỉ cần tải đoạn mã của GTM và GTM sẽ kích hoạt các thẻ còn lại. Điều này giúp phần nào cải thiện được tốc độ load trang.

Phân biệt GA và GTM

Phân biệt google analytics và google tag manager

Như vậy, qua các khái niệm ở trên bạn có thể hình dung đơn giản rằng, GA là một trong số các số các loại tag dùng để phân tích trang web, và GTM là một trình quản lý tập trung các tag được gắn vào website, các thẻ được quản lý và theo dõi tại dashboard https://tagmanager.google.com/ mà không cần phải vào trang web.
Do đó lợi ích ở đây là bạn có thể chỉ cài một lần GTM lên trang web của mình và sau này bạn chỉ cần bổ sung, chỉnh sửa các tag mới qua GTM mà không cần thêm bớt code hay sử dụng plugin trên trang web nữa.

Recent Posts