Scroll Top

Lỗi xuất hiện 2 scroll bar trên website wordpress

Có nhiều nguyên nhân làm xuất hiện 2 scroll bar (thanh cuộn) trên một trang web trong đó 2 nguyên nhân chủ yếu là:

  • Sắp xếp các block khi dựng trang thiếu hợp lý.
  • Plugin page builder chưa được cập nhật hoặc bộ nhớ cache của trang web chưa được làm mới.
Lỗi 2 thanh scroll bar trên một trang web

Cách sửa lỗi xuất hiện 2 thanh cuộn trên website wordpress:

  • Cập nhật phiên bản mới nhất của các trình dựng trang (page builder) đang sử dụng.
  • Làm mới cache của trang web.

Nếu đã thử 2 cách trên không hiệu quả thì hãy thêm dòng code sau vào Theme Options > Additonal CSS:

body { overflow:hidden; }
Sửa lỗi 2 scroll bar trên trang web bằng code

Lưu và tải lại trang web để tận hưởng thành quả.

Recent Posts